Οι Υπηρεσίες μας

 • 1 hr
  45 δολάρια ΗΠΑ
 • $45 trip fee
  1 hr
  65 δολάρια ΗΠΑ
 • $45 Trip Fee included in price of full tune-up.
  2 hr
  85 δολάρια ΗΠΑ